>
>
 • Regulamin korzystania z serwisu PoiPoint

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu PoiPoint", zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania oraz zakres praw i obowiązków użytkowników Serwisu PoiPoint, pod adresem URL: http://www.poipoint.pl oraz http://www.poipoint.eu

  2. Hasło "Punkt POI" rozumie się jako dodany przez zarejestrowanego użytkownika serwisu PoiPoint punkt zawierający następujące dane:
  FAQ - często zadawane pytania Współrzędne,
  FAQ - często zadawane pytania Nazwy miast,
  FAQ - często zadawane pytania Województwa,
  FAQ - często zadawane pytania Nazwy ulic / dróg / alej,
  FAQ - często zadawane pytania Nazwy dzielnic,
  FAQ - często zadawane pytania Danych kontaktowych,
  FAQ - często zadawane pytania Danych opisowych,
  FAQ - często zadawane pytania itd.


  II. ZASADY KORZYSTANIA

  1. Użytkowanie Serwisu (dodawanie / pobieranie punktów POI) jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Użytkownika bez żadnych wyjątków lub zastrzeżeń, a także oznacza zgodę na:
  a). Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, wprowadzonych w trakcie rejestracji i użytkowania Serwisu, przez Administratora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, Poz. 8).

  2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest dobrowolne i bezpłatne.

  3. Poprawne działanie Serwisu na komputerze Użytkownika jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a). system operacyjny Windows XP
  b). przeglądarka Mozilla Firefox / Google Chrome / Opera lub inne kompatybilne, z włączoną obsługą "cookies" i "java"

  3. Użytkownik ma prawo założyć tylko jedno konto we własnym imieniu. Wielokrotne zakładanie kont jest zabronione i skutkuje zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Serwisu.

  4. Użytkownik zobowiązany jest do podawania w formularzach danych zgodnych z prawdą, a w przypadku zaistniałej zmiany powinien wprowadzić korektę.

  5. Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z rejestracji w Serwisie poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości e-mail, zawierającymi: imię, nazwisko, adres e-mail. Będzie to skutkowało usunięciem konta(bez powiadomienia o usunięciu), a także wszelkich informacji i danych o Użytkowniku z Serwisu i jego baz danych. Wiadomość taka musi zostać wysłana z konta pocztowego które zostało podane podczas rejestracji.

  6. Administrator może usunąć lub zawiesić konto w przypadku działań Użytkownika niezgodnych z niniejszym Regulaminem, a w szczególności działań niezgodnych z polskim prawem i ogólnie przyjętymi obyczajami.

  7. Użytkownik może dodawać nieskończenie wiele własnych punktów, lecz wszystkie muszą być przez niego zdobyte oraz nie mogą pochodzić i innych źródeł. Portal PoiPoint nie jest przeznaczony do wprowadzania danych pochodzących od podmiotów trzecich, jak np. z katalogów, zestawień, map drukowanych lub dostępnych online, czy też podobnych źródeł informacji, w tym treści objętych prawami autorskimi.

  8. Podając adres e-mail, użytkownik zgadza się na ewentualne otrzymywanie wiadomości od portalu PoiPoint oraz od portali z nim współpracujących. Użytkownik ma prawo wyłączyć otrzymywanie takich wiadomości w każdej chwili w panelu użytkownika.

  9. Punkty POI, zdjęcia, ikony, dźwięki dodane przez zarejestrowanego użytkownika stają się automatycznie własnością serwisu PoiPoint.


  III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

  1. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość materiałów, informacji oraz Ogłoszeń, składających się na zasoby serwisu oraz nie ponosi żadnych konsekwencji związanych z korzystaniem z materiałów zamieszczonych w serwisie, jednak dokona wszelkich starań aby materiały i informacje były redagowane z należytą starannością.

  2. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także korzystanie z usług świadczonych przez Serwis w celu naruszającym obowiązujące prawo.

  3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji.

  4. Administrator nie odpowiada za szkodę powstałą w wyniku ujawnienia, z winy Użytkownika, danych potrzebnych do logowania, podmiotom nieuprawnionym.

  5. Administrator nie odpowiada za treści, w tym także grafikę, znaki handlowe, w szczególności za ich prawdziwość i zgodność z prawem. Wszelkie roszczenia z tytułu zawartości Punktu POI należy kierować bezpośrednio do twórcy Punktu POI.

  6. Administrator nie odpowiada za żadne problemy, szkody i spory wynikłe z niezrozumienia regulaminu oraz związane z korzystaniem z Serwisu. Ponadto administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy i przerwy w dostępie do Serwisu, w tym Punktów POI, z przyczyn od administratora niezależnych (awarie serwerów, łącz, itp.).

  7. Dane kontaktowe zawarte w Punktach POI mogą być wykorzystywane wyłącznie do nawiązania kontaktu i uzyskania informacji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a w szczególności ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione. Administrator ma prawo wysyłać powiadomienia drogą e-mail.


  IV. PRAWA AUTORSKIE

  1. Kopiowanie i rozpowszechnianie grafiki, tekstu, skryptów i oprogramowania, bez zgody Administratora, jest zabronione.

  2. Nazwa PoiPoint, nie może być wykorzystywana w połączeniu z jakimkolwiek produktem lub usługą, które nie są używane w nawiązaniu do produktu lub usługi oferowanej przez Serwis lub są używane w zakresie, który mógłby spowodować wprowadzenie w błąd klientów, lub w jakikolwiek inny sposób, który tworzy niekorzystny wizerunek lub naraża dobre imię Serwisu .

  3. W sprawach związanych z uzyskaniem zgody na wykorzystanie logotypu, nazwy lub materiałów publikowanych i dostępnych na stronach Serwisu należy nawiązać kontakt z Administratorem.


  V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian w Regulaminie bez wcześniejszego poinformowania o tym Użytkowników.

  2. Regulamin ten, obok prawa cywilnego, jest jedyną podstawą prawną w przypadku sporu rozstrzyganego przez polskie sądy.

  3. Jeżeli obecne lub przyszłe postanowienia regulaminu są lub będą prawnie nieskuteczne lub nieważne w całości lub w części - nie narusza to ważności i mocy obowiązującej pozostałe postanowienia regulaminu.

  4). Usługę SMS obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay

  5). Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange)

  6. Link do reg.usług SMS dotpay.eu/regulaminsms/

  7). Link do reklamacji usług SMS http://www.dotpay.pl/reklamacje/

  8). Dane właściciela serwisu (firma - pełne dane; osoba prywatna - przynajmniej kontakt mailowy)

  9). Dposób uzyskania usługi (treść: AP.SDM, nr: 92578 i koszt: 25 zł + VAT (30,75 zł brutto [z VAT]). )

  9). Dane właściciela serwisu: REHABNET, ul. Jana Pawła II 127, Kraków 30-444, NIP: 679-274-2937