>
Zgłoszone błędy przez użytkownika

POI Stacje paliw OrlenStacje paliw Orlen POI ID:143198, Mikołajki, Mikołajkicikago

POI Stacje paliw 1-2-3Stacje paliw 1-2-3 POI ID:67710, Szczytno, Chrobrego 1

POI Stacje paliw OrlenStacje paliw Orlen POI ID:143820, Pasym, Warszawska 5

POI Fotoradary przenośneFotoradary przenośne POI ID:333632, Pisz, Warszawska

POI WysepkiWysepki POI ID:523638, Gliwice, Daszyńskiego

POI WysepkiWysepki POI ID:523654, Gliwice, Kościuszki

POI WysepkiWysepki POI ID:523690, Gliwice, Dworcowa

POI WysepkiWysepki POI ID:523673, Gliwice, Kochanowskiego

POI WysepkiWysepki POI ID:523619, Gliwice, Orlickiego

POI WysepkiWysepki POI ID:523606, Gliwice, Prymasa Stefana Wyszyńskiego

POI WysepkiWysepki POI ID:523721, Gliwice, Kozielska

POI Salony FryzjerskieSalony Fryzjerskie POI ID:523613, Gliwice, Orlickiego

POI Salony FryzjerskieSalony Fryzjerskie POI ID:523718, Gliwice, Kozielska

POI Salony FryzjerskieSalony Fryzjerskie POI ID:523567, Gliwice, Studzienna

POI Salony FryzjerskieSalony Fryzjerskie POI ID:523757, Sośnicowice, Gimnazjalna

POI Salony FryzjerskieSalony Fryzjerskie POI ID:523636, Gliwice, Daszyńskiego

POI Salony FryzjerskieSalony Fryzjerskie POI ID:523670, Gliwice, Kochanowskiego

POI Salony FryzjerskieSalony Fryzjerskie POI ID:523689, Gliwice, Dworcowa

POI Salony FryzjerskieSalony Fryzjerskie POI ID:523652, Gliwice, Kościuszki

POI Salony FryzjerskieSalony Fryzjerskie POI ID:523604, Gliwice, Prymasa Stefana Wyszyńskiego

POI DyskotekiDyskoteki POI ID:523609, Gliwice, Orlickiego

POI DyskotekiDyskoteki POI ID:523714, Gliwice, Kozielska

POI DyskotekiDyskoteki POI ID:523514, Gliwice, Studzienna

POI DyskotekiDyskoteki POI ID:523534, Gliwice, Siemieńskiego

POI DyskotekiDyskoteki POI ID:523753, Sośnicowice, Gimnazjalna

POI DyskotekiDyskoteki POI ID:523600, Gliwice, Prymasa Stefana Wyszyńskiego

POI DyskotekiDyskoteki POI ID:523632, Gliwice, Daszyńskiego

POI DyskotekiDyskoteki POI ID:523579, Gliwice, Strzody

POI DyskotekiDyskoteki POI ID:523685, Gliwice, Dworcowa

POI DyskotekiDyskoteki POI ID:523648, Gliwice, Kościuszki

POI DyskotekiDyskoteki POI ID:523666, Gliwice, Kochanowskiego

POI DyskotekiDyskoteki POI ID:523563, Gliwice, Studzienna

POI Kościoły ZielonoświątkoweKościoły Zielonoświątkowe POI ID:523565, Gliwice, Studzienna

POI Kościoły ZielonoświątkoweKościoły Zielonoświątkowe POI ID:523582, Gliwice, Strzody

POI Kościoły ZielonoświątkoweKościoły Zielonoświątkowe POI ID:523688, Gliwice, Dworcowa

POI Kościoły ZielonoświątkoweKościoły Zielonoświątkowe POI ID:523601, Gliwice, Prymasa Stefana Wyszyńskiego

POI Kościoły ZielonoświątkoweKościoły Zielonoświątkowe POI ID:523650, Gliwice, Kościuszki

POI Kościoły ZielonoświątkoweKościoły Zielonoświątkowe POI ID:523634, Gliwice, Daszyńskiego

POI Kościoły ZielonoświątkoweKościoły Zielonoświątkowe POI ID:523611, Gliwice, Orlickiego

POI Kościoły ZielonoświątkoweKościoły Zielonoświątkowe POI ID:523717, Gliwice, Kozielska

POI Kościoły ZielonoświątkoweKościoły Zielonoświątkowe POI ID:523754, Sośnicowice, Gimnazjalna

POI Kościoły ZielonoświątkoweKościoły Zielonoświątkowe POI ID:523668, Gliwice, Kochanowskiego

POI Szkoły wyższeSzkoły wyższe POI ID:523758, Sośnicowice, Gimnazjalna

POI Szkoły wyższeSzkoły wyższe POI ID:523691, Gliwice, Dworcowa

POI Szkoły wyższeSzkoły wyższe POI ID:523671, Gliwice, Kochanowskiego

POI Szkoły wyższeSzkoły wyższe POI ID:523720, Gliwice, Kozielska

POI Szkoły wyższeSzkoły wyższe POI ID:523616, Gliwice, Orlickiego

POI Szkoły wyższeSzkoły wyższe POI ID:523605, Gliwice, Prymasa Stefana Wyszyńskiego

POI Szkoły wyższeSzkoły wyższe POI ID:523653, Gliwice, Kościuszki

POI Szkoły wyższeSzkoły wyższe POI ID:523637, Gliwice, Daszyńskiego

POI Hala SportowaHala Sportowa POI ID:523501, Gliwice, Świętokrzyska

POI Hala SportowaHala Sportowa POI ID:523683, Gliwice, Dworcowa

POI Hala SportowaHala Sportowa POI ID:523574, Gliwice, Strzody

POI Hala SportowaHala Sportowa POI ID:523620, Gliwice, Orlickiego

POI Hala SportowaHala Sportowa POI ID:523710, Gliwice, Kozielska

POI Hala SportowaHala Sportowa POI ID:523561, Gliwice, Studzienna

POI Hala SportowaHala Sportowa POI ID:523594, Gliwice, Prymasa Stefana Wyszyńskiego

POI Hala SportowaHala Sportowa POI ID:523645, Gliwice, Kościuszki

POI Hala SportowaHala Sportowa POI ID:523626, Gliwice, Daszyńskiego

POI Hala SportowaHala Sportowa POI ID:523512, Gliwice, Studzienna

POI Hala SportowaHala Sportowa POI ID:523529, Gliwice, Siemieńskiego

POI Hala SportowaHala Sportowa POI ID:523746, Sośnicowice, Gimnazjalna

POI Hala SportowaHala Sportowa POI ID:523664, Gliwice, Kochanowskiego

POI Hala SportowaHala Sportowa POI ID:523551, Gliwice, Rynek

POI Sygnalizacje świetlneSygnalizacje świetlne POI ID:523763, Sośnicowice, Gimnazjalna

POI Sygnalizacje świetlneSygnalizacje świetlne POI ID:523694, Gliwice, Dworcowa

POI Sygnalizacje świetlneSygnalizacje świetlne POI ID:523675, Gliwice, Kochanowskiego

POI Sygnalizacje świetlneSygnalizacje świetlne POI ID:523723, Gliwice, Kozielska

POI Sygnalizacje świetlneSygnalizacje świetlne POI ID:523674, Gliwice, Kochanowskiego

POI Sygnalizacje świetlneSygnalizacje świetlne POI ID:523724, Gliwice, Kozielska

POI Sygnalizacje świetlneSygnalizacje świetlne POI ID:523760, Sośnicowice, Gimnazjalna

POI Sygnalizacje świetlneSygnalizacje świetlne POI ID:523693, Gliwice, Dworcowa

POI Sygnalizacje świetlneSygnalizacje świetlne POI ID:523657, Gliwice, Kościuszki

POI Sygnalizacje świetlneSygnalizacje świetlne POI ID:523726, Gliwice, Kozielska

POI Sygnalizacje świetlneSygnalizacje świetlne POI ID:523764, Sośnicowice, Gimnazjalna

POI WysepkiWysepki POI ID:523761, Sośnicowice, Gimnazjalna

POI WysepkiWysepki POI ID:523639, Gliwice, Daszyńskiego

POI WysepkiWysepki POI ID:523672, Gliwice, Kochanowskiego

POI WysepkiWysepki POI ID:523655, Gliwice, Kościuszki

POI WysepkiWysepki POI ID:523722, Gliwice, Kozielska

POI WysepkiWysepki POI ID:523692, Gliwice, Dworcowa

POI PizzeriePizzerie POI ID:523560, Gliwice, Studzienna

POI PizzeriePizzerie POI ID:523465, Gliwice, Łużycka

POI PizzeriePizzerie POI ID:523572, Gliwice, Strzody

POI PizzeriePizzerie POI ID:523532, Gliwice, Siemieńskiego

POI PizzeriePizzerie POI ID:523614, Gliwice, Orlickiego

POI PizzeriePizzerie POI ID:523711, Gliwice, Kozielska

POI PizzeriePizzerie POI ID:523505, Gliwice, Świętokrzyska

POI PizzeriePizzerie POI ID:523661, Gliwice, Kochanowskiego

POI PizzeriePizzerie POI ID:523681, Gliwice, Dworcowa

POI PizzeriePizzerie POI ID:523546, Gliwice, Rynek

POI PizzeriePizzerie POI ID:523643, Gliwice, Kościuszki

POI PizzeriePizzerie POI ID:523596, Gliwice, Prymasa Stefana Wyszyńskiego

POI PizzeriePizzerie POI ID:523750, Sośnicowice, Gimnazjalna

POI PizzeriePizzerie POI ID:523473, Gliwice, Akademicka

POI PizzeriePizzerie POI ID:523630, Gliwice, Daszyńskiego

POI PizzeriePizzerie POI ID:523510, Gliwice, Studzienna

POI PizzeriePizzerie POI ID:523756, Sośnicowice, Gimnazjalna

POI PizzeriePizzerie POI ID:523669, Gliwice, Kochanowskiego

POI PizzeriePizzerie POI ID:523635, Gliwice, Daszyńskiego

POI PizzeriePizzerie POI ID:523719, Gliwice, Kozielska

POI PizzeriePizzerie POI ID:523580, Gliwice, Strzody

POI PizzeriePizzerie POI ID:523686, Gliwice, Dworcowa

POI PizzeriePizzerie POI ID:523612, Gliwice, Orlickiego

POI PizzeriePizzerie POI ID:523651, Gliwice, Kościuszki

POI PizzeriePizzerie POI ID:523603, Gliwice, Prymasa Stefana Wyszyńskiego

POI PizzeriePizzerie POI ID:523568, Gliwice, Studzienna

POI Myjnie AutomatyczneMyjnie Automatyczne POI ID:523765, Sośnicowice, Gimnazjalna

POI Myjnie AutomatyczneMyjnie Automatyczne POI ID:523727, Gliwice, Kozielska

POI Parkingi BezpłatneParkingi Bezpłatne POI ID:523407, Gliwice, Kozielska

POI AptekiApteki POI ID:523402, Gliwice, Ignacego Jana Paderewskiego

POI AptekiApteki POI ID:523409, Gliwice, Kozielska

POI AptekiApteki POI ID:523398, Gliwice, Ignacego Jana Paderewskiego

POI AptekiApteki POI ID:523400, Gliwice, Ignacego Jana Paderewskiego

POI AptekiApteki POI ID:523406, Gliwice, Kozielska

POI ŻabkaŻabka POI ID:523766, Sośnicowice, Gimnazjalna

POI Stacje paliw BPStacje paliw BP POI ID:176514, Gliwice, Rybnicka 31

POI Parkingi TIRParkingi TIR POI ID:176983, Gliwice, Rybnicka 31

POI Sygnalizacje świetlneSygnalizacje świetlne POI ID:523695, Gliwice, Dworcowa

POI Sygnalizacje świetlneSygnalizacje świetlne POI ID:523725, Gliwice, Kozielska

POI Sygnalizacje świetlneSygnalizacje świetlne POI ID:523762, Sośnicowice, Gimnazjalna

POI Przystanek AutobusowyPrzystanek Autobusowy POI ID:381653, Gliwice, Kochanowskiego

POI Progi ZwalniająceProgi Zwalniające POI ID:523366, Gliwice, Rubinowa

POI KapliczkiKapliczki POI ID:523414, Gliwice, Łabędzka

POI KapliczkiKapliczki POI ID:523426, Gliwice, Gliwice

POI KapliczkiKapliczki POI ID:523418, Gliwice, Rubinowa

POI Cukiernie i PiekarnieCukiernie i Piekarnie POI ID:523427, Gliwice, Gliwice

POI PocztaPoczta POI ID:523748, Sośnicowice, Gimnazjalna

POI PocztaPoczta POI ID:523469, Gliwice, Akademicka

POI PocztaPoczta POI ID:523502, Gliwice, Świętokrzyska

POI PocztaPoczta POI ID:523678, Gliwice, Dworcowa

POI PocztaPoczta POI ID:523557, Gliwice, Studzienna

POI PocztaPoczta POI ID:523507, Gliwice, Studzienna

POI PocztaPoczta POI ID:523607, Gliwice, Orlickiego

POI PocztaPoczta POI ID:523593, Gliwice, Prymasa Stefana Wyszyńskiego

POI PocztaPoczta POI ID:523527, Gliwice, Siemieńskiego

POI PocztaPoczta POI ID:523659, Gliwice, Kochanowskiego

POI PocztaPoczta POI ID:523441, Gliwice, Młyńska

POI PocztaPoczta POI ID:523708, Gliwice, Kozielska

POI PocztaPoczta POI ID:523641, Gliwice, Kościuszki

POI PocztaPoczta POI ID:523463, Gliwice, Łużycka

POI PocztaPoczta POI ID:523625, Gliwice, Daszyńskiego

POI PocztaPoczta POI ID:523548, Gliwice, Rynek

POI RestauracjeRestauracje POI ID:523755, Sośnicowice, Gimnazjalna

POI RestauracjeRestauracje POI ID:523633, Gliwice, Daszyńskiego

POI RestauracjeRestauracje POI ID:523578, Gliwice, Strzody

POI RestauracjeRestauracje POI ID:523566, Gliwice, Studzienna

POI RestauracjeRestauracje POI ID:523649, Gliwice, Kościuszki

POI RestauracjeRestauracje POI ID:523610, Gliwice, Orlickiego

POI RestauracjeRestauracje POI ID:523602, Gliwice, Prymasa Stefana Wyszyńskiego

POI RestauracjeRestauracje POI ID:523554, Gliwice, Rynek

POI RestauracjeRestauracje POI ID:523687, Gliwice, Dworcowa

POI RestauracjeRestauracje POI ID:523667, Gliwice, Kochanowskiego

POI RestauracjeRestauracje POI ID:523716, Gliwice, Kozielska

POI RestauracjeRestauracje POI ID:523577, Gliwice, Strzody

POI RestauracjeRestauracje POI ID:523552, Gliwice, Rynek

POI RestauracjeRestauracje POI ID:523665, Gliwice, Kochanowskiego

POI RestauracjeRestauracje POI ID:523608, Gliwice, Orlickiego

POI RestauracjeRestauracje POI ID:523631, Gliwice, Daszyńskiego

POI RestauracjeRestauracje POI ID:523599, Gliwice, Prymasa Stefana Wyszyńskiego

POI RestauracjeRestauracje POI ID:523715, Gliwice, Kozielska

POI RestauracjeRestauracje POI ID:523647, Gliwice, Kościuszki

POI RestauracjeRestauracje POI ID:523506, Gliwice, Świętokrzyska

POI RestauracjeRestauracje POI ID:523684, Gliwice, Dworcowa

POI RestauracjeRestauracje POI ID:523513, Gliwice, Studzienna

POI RestauracjeRestauracje POI ID:523564, Gliwice, Studzienna

POI RestauracjeRestauracje POI ID:523752, Sośnicowice, Gimnazjalna

POI Kościoły RzymskokatolickieKościoły Rzymskokatolickie POI ID:523751, Sośnicowice, Gimnazjalna

POI Kościoły RzymskokatolickieKościoły Rzymskokatolickie POI ID:523709, Gliwice, Kozielska

POI Kościoły RzymskokatolickieKościoły Rzymskokatolickie POI ID:523576, Gliwice, Strzody

POI Kościoły RzymskokatolickieKościoły Rzymskokatolickie POI ID:523547, Gliwice, Rynek

POI Kościoły RzymskokatolickieKościoły Rzymskokatolickie POI ID:523642, Gliwice, Kościuszki

POI Kościoły RzymskokatolickieKościoły Rzymskokatolickie POI ID:523598, Gliwice, Prymasa Stefana Wyszyńskiego

POI Kościoły RzymskokatolickieKościoły Rzymskokatolickie POI ID:523509, Gliwice, Studzienna

POI Kościoły RzymskokatolickieKościoły Rzymskokatolickie POI ID:523615, Gliwice, Orlickiego

POI Kościoły RzymskokatolickieKościoły Rzymskokatolickie POI ID:523660, Gliwice, Kochanowskiego

POI Kościoły RzymskokatolickieKościoły Rzymskokatolickie POI ID:523629, Gliwice, Daszyńskiego

POI Kościoły RzymskokatolickieKościoły Rzymskokatolickie POI ID:523474, Gliwice, Akademicka

POI Kościoły RzymskokatolickieKościoły Rzymskokatolickie POI ID:523530, Gliwice, Siemieńskiego

POI Kościoły RzymskokatolickieKościoły Rzymskokatolickie POI ID:523679, Gliwice, Dworcowa

POI Kościoły RzymskokatolickieKościoły Rzymskokatolickie POI ID:523500, Gliwice, Świętokrzyska

POI Kościoły RzymskokatolickieKościoły Rzymskokatolickie POI ID:523562, Gliwice, Studzienna

POI Kościoły RzymskokatolickieKościoły Rzymskokatolickie POI ID:523550, Gliwice, Rynek

POI Kościoły RzymskokatolickieKościoły Rzymskokatolickie POI ID:523663, Gliwice, Kochanowskiego

POI Kościoły RzymskokatolickieKościoły Rzymskokatolickie POI ID:523627, Gliwice, Daszyńskiego

POI Kościoły RzymskokatolickieKościoły Rzymskokatolickie POI ID:523646, Gliwice, Kościuszki

POI Kościoły RzymskokatolickieKościoły Rzymskokatolickie POI ID:523503, Gliwice, Świętokrzyska

POI Kościoły RzymskokatolickieKościoły Rzymskokatolickie POI ID:523595, Gliwice, Prymasa Stefana Wyszyńskiego

POI Kościoły RzymskokatolickieKościoły Rzymskokatolickie POI ID:523712, Gliwice, Kozielska

POI Kościoły RzymskokatolickieKościoły Rzymskokatolickie POI ID:523680, Gliwice, Dworcowa

POI Kościoły RzymskokatolickieKościoły Rzymskokatolickie POI ID:523511, Gliwice, Studzienna

POI Kościoły RzymskokatolickieKościoły Rzymskokatolickie POI ID:523559, Gliwice, Studzienna

POI Kościoły RzymskokatolickieKościoły Rzymskokatolickie POI ID:523575, Gliwice, Strzody

POI Kościoły RzymskokatolickieKościoły Rzymskokatolickie POI ID:523531, Gliwice, Siemieńskiego

POI Kościoły RzymskokatolickieKościoły Rzymskokatolickie POI ID:523470, Gliwice, Akademicka

POI Kościoły RzymskokatolickieKościoły Rzymskokatolickie POI ID:523467, Gliwice, Łużycka

POI Kościoły RzymskokatolickieKościoły Rzymskokatolickie POI ID:523618, Gliwice, Orlickiego

POI Kościoły RzymskokatolickieKościoły Rzymskokatolickie POI ID:523747, Sośnicowice, Gimnazjalna

POI Progi ZwalniająceProgi Zwalniające POI ID:512630, Tomaszów Mazowiecki, Wschodnia

POI Progi ZwalniająceProgi Zwalniające POI ID:512628, Tomaszów Mazowiecki, Wschodnia

POI Progi ZwalniająceProgi Zwalniające POI ID:512621, Tomaszów Mazowiecki, Wschodnia

POI Progi ZwalniająceProgi Zwalniające POI ID:512626, Tomaszów Mazowiecki, Grunwaldzka

POI Progi ZwalniająceProgi Zwalniające POI ID:512625, Tomaszów Mazowiecki, Grunwaldzka

POI Progi ZwalniająceProgi Zwalniające POI ID:512622, Tomaszów Mazowiecki, Wschodnia

POI Progi ZwalniająceProgi Zwalniające POI ID:512623, Tomaszów Mazowiecki, Grunwaldzka

POI Progi ZwalniająceProgi Zwalniające POI ID:512620, Tomaszów Mazowiecki, Wschodnia

POI Progi ZwalniająceProgi Zwalniające POI ID:512618, Tomaszów Mazowiecki, Krzyżowa

POI Progi ZwalniająceProgi Zwalniające POI ID:512627, Tomaszów Mazowiecki, Wschodnia

POI Progi ZwalniająceProgi Zwalniające POI ID:501369, Tomaszów Mazowiecki, Głowackiego

POI Progi ZwalniająceProgi Zwalniające POI ID:501367, Tomaszów Mazowiecki, św. Antoniego

POI RondaRonda POI ID:501371, Tomaszów Mazowiecki, Głowackiego

POI Stacje paliw LotosStacje paliw Lotos POI ID:167640, Nidzica, Działdowska

POI Stacje Lotos LPGStacje Lotos LPG POI ID:172642, Nidzica, Działdowska 14-16

POI Fotoradary przenośneFotoradary przenośne POI ID:62524, Nidzica, 545

POI Fotoradary przenośneFotoradary przenośne POI ID:164896, Nidzica, Warszawska

POI Myjnie BezdotykoweMyjnie Bezdotykowe POI ID:176812, Kurzętnik, Sienkiewicza 4

POI Media MarktMedia Markt POI ID:403876, Kalisz, Kalisz

POI Stacje paliw BPStacje paliw BP POI ID:176333, Słubice, Swiecko