>

andrut64

użytkownik PoiPoint od 2011-11-24

ostatnie logowanie 2019-08-14

Zgłoszone błędy przez użytkownika Nikt nie zgłosił żadnych błędów punktów POI tego użytkownika.