>

ZdzisH

użytkownik PoiPoint od 2009-02-05

ostatnie logowanie 2019-05-21

Zgłoszone błędy przez użytkownika Nikt nie zgłosił żadnych błędów punktów POI tego użytkownika.