>

Zaproponuj najmnejszą niepowtarzalną kwotę i wygraj nawigację GPS
Aktualnie wygrywa użytkownik:
O co chodzi?
Konkurs przeznaczony jest dla zarejestrowanych i aktywnych użytkowników portalu PoiPoint.pl. Główną nagrodą jest nawigacja GPS TomTom Start 20 wraz z akcesoriami. Konkurs polega na wytypowaniu najmniejszej niepowtarzalnej kwoty za jaką chciałoby się kupić tą nawigację. Użytkownik który wytypuje najmniejszą niepowtarzalną kwotę na koniec konkursu wygrywa.

Aby mieć możliwość typowania kwoty należy dodać co najmniej 10 punktów POI. Dostaję się wtedy jedną możliwość typowania. Kolejne 10 punktów POI dają kolejną szansę typowania. ALE UWAGA! Jeżeli któryś z dodanych punktów POI będzie w złym miejscu(dodawanie punktów POI obojętnie gdzie byle mieć możliwość typowania w konkursie), automatycznie tracisz możliwość proponowania i twoje typowania są usuwane z konkursu(nawet jeżeli aktualnie wygrywasz).

Aby otrzymać możliwości typowania możesz kliknij przycisk "doładuj typowania"

Aktywni użytkownicy zarejestrowani powyżej 30 dni dostają w prezencie 1 możliwość typowania na początek.
| Regulamin konkursu
1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1. Organizatorem Konkursu "Najmniejsza niepowtarzalna kwota" zwanego dalej "Konkursem" jest portal PoiPoint.pl, zwany dalej "Organizatorem".
1.2. Konkurs rozpocznie się w dniu 15.07.2017 i trwać będzie do dnia 31.08.2017 do godziny 20[h]:00[m]:00[s].
1.3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 31.08.2017 po godzinie 20.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA
2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej "Uczestnik").
2.2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora
2.3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zarejestrowanie się Uczestnika na stronie konkursu http://www.poipoint.pl
2.4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, wskazanego w ust. 2.3. oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.
2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.
2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z błedów konkursu i błędów aplikacji konkursowej.

3. KONKURS
3.1. Udział w Konkursie nie jest obowiązkowy.

4. ZASADY KONKURSU
4.1. Należy zaproponować kwotę która jest najmniejszą niepowtarzalną
4.2. Kwota musi mieścić się pomiędzy 0.01 zł a 5000.00 zł
4.3. Jeżeli dwóch użytkowników zaproponuję tą samą kwotę(np: 0,01) to ta kwota nie jest już najmniejszą niepowtarzalną
4.4. Kwotę należy wpisać do formularza a następnie wcisnąć przycisk "Zaproponuj"
4.5. Kwota musi być w formacie 0,01. Niedozwolone jest wpisyanie kwoty w sposób: 00,01 lub ,01
4.6. Jeżeli nie masz wystarczającej ilości dodanych punktów, nie możesz typować
4.7. Aby sprawdzić ile brakuje punktów POI do otrzymania możliwości typowania należy kliknąć na przycisk "Doładuj typowania" 4.8. Osoba która przed 20:00:00 w dniu 31.08.2017 będzie miała najmniejszą niepowtarzalną kwotę wygrywa.

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRODY.
6.1. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej Konkursu po 01.09.2017
6.2. Niezależnie od powyższego, zwycięzcy Konkursu zostaną w dniu rozstrzygnięcia Konkursu powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną (e-mail) i, aby otrzymać nagrodę, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 5 dni od daty otrzymania wiadomości przesłać wiadomość zwrotną zawierającą Jego dane adresowe.
6.3. Nagroda zostanie przesłana do zwycięzcy w przeciągu trzydziestu dni drogą pocztową.
6.4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia wymogów podanych w ust.6.2, nagroda przepada.
6.5. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
6.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.
6.7. Nagrody nieodebrane przepadają jeśli dwie próby dostarczenia za pośrednictwem przesyłki pocztowej okażą się nieskuteczne.
| Zasady gry
1). Aby brać udział musisz mieć możliwość typowania
2). Możesz typować dowolną ilość razy
3). Twoja typowana kwota musi się mieścić między 0.01 zł a 5000.00 zł
4). Proponować można codziennie do 31.08.2017, czyli do momentu zakończenia konkursu
| Przykład gry
Użytkownik A zaproponował jako pierwszy kwotę 0,01 zł - Jest na prowadzeniu, ponieważ jest to najmniejsza niepowtarzalna kwota

Inny użytkownik( Użytkownik B ) zaproponował później kwotę 0,02 zł. Dalej Użytkownik A wygrywa

Użytkownik C nastepnie również zaproponował kwotę 0,01 zł. Kwota 0,01 zł staję się w tym momencie powtarzalną, co powoduje że 0,02 zł staję się najmniejszą niepowtarzalną kwotą. Użytkownik B jest na prowadzeniu(pomimo tego, że typował wcześniej niż Użytkownik C)