>
>

Jak wgrać punkty POI Skoda

Jak wgrać punkty POI do wbudowanej nawigacji GPS Skoda

  • Skoda Columbus SatNav
  • Amundsen


Skoda Columbus SatNav

[Pobierz punkty POI do Skoda]


Potrzebne rzeczy:
- Oprogramowanie do utworzenia pliku ISO z oryginalnej płyty DVD dołączonej do nawigacji. Można w tym celu użyć np UltraISO.
- RNS510 POI inspect0r v 2.5 by rds (najlepiej ta wersja)
- Coś do edytowania plików(wszystko oprócz standardowego notatnika) np. VEDIT 6.1

Pamiętaj żeby mapy nie były nowsze niż V4 Aby sprawdzić czy Twoja mapa jest kompatybilna pobierz: Kompatybilność mapy Skoda
Jeżeli masz nowsze mapy, należy użyć programu: http://pimp-my-nav.com/

Załaduj płytę DVD z mapami do komputera

Otwórz ją używając UltraISOUtwórz obraz ISO naciskając F8 i zapisując np w C:\Data


Następnie używając UltraISO otwórz stworzony plik menu "Akcje -> Rozpakuj" lub naciśnij F4. Ustaw ścieżkę C:\Data\Extracts


Używając program RNS510 POIs inspect0r v 2.5 wejdź tam gdzie rozpakowałeś przed chwilą plik. Naciśnij "LOAD" i wybierz "ENG" a następnie "SKODA"


Kliknij prawym przyciskiem myszki na "Car and Travel" i wybierz "Add POI/Group Category" wybierając "before selected poi" z menu pop-up. Pojawi się okienko w którym trzeba podać nową nazwę punktu POI którego chcesz dodać. Np. można wpisać "Cameras"
Wybierz "Group Category". Następnie wybierz ikonę którą chcesz używać do tego POI. Ikony muszą być w formacie PNG i wszystkie litery w nazwie muszą być duże natomiast rozszerzenie ma mieć małe litery - np. SPCAM.png. Rozmiar musi być 34 x 39(sz. x wys.).


Kliknij "OK" oraz gdy wyskoczy okienko jeszcze raz "OK". Teraz powinna się pojawić Twoja dodana kategoria "Cameras":


Kliknij prawym przyciskiem na "Cameras" i następnie "Add POI/Group Category" i tym razem wybierając "as 1st. child of selected group". Pojawi się okienko w którym ID będzie 9000. Należy zmienić to na 9001
Teraz wybierz nazwę na podkategorie np "Static". Teraz wybierz ikonę - ta sama zasada jak wcześniej. Następnie wybierz plik POI który zsotał pobrany z portalu PoiPoint w formacie ASC. Kliknij "OK" i "OK"


Teraz Twoja kategoria posiada podkategorię. Powtórz jeszcze raz poprzednią czynność jeżeli chcesz dodać jakieś inne POI do kategorii "Cameras"


Jak skończysz to zamknij program i znajdź katalog gdzie został zainstalowany program "POI Inspector". Tam znajdziesz folder "localsave" a w środku powinien być plik "LSC_EXTENSION.LSC". Jeżeli nie ma to prawdopodobnie zrobiłeś coś nie tak wcześniej.


Przejdź do UltraISO i otwórz folder "tpd" z DVD. Kliknij 2x na "ntcWeu_eu_20070806". Tam zobaczysz oryginalny plik "LSC_EXTENSION.LSC". Przenieś nowo utworzony plik z "localsave" i nadpisz istniejący.


Kliknij 2x na "TABLES" w folderze "localsave" w DVD a następnie na folder "0". Tam będą dwa pliki do każdego POI którego dodałeś. Jeden z rozszerzeniem IDX a drugi z podobną nazwą lecz bez rozszerzenia(może być wyświetlone jako skrót do WWW). Te pliki należy skopiować do "TABLES\0" w UltraISO.


Kliknij 2x na folder "ICONS" w "localsave" i zobaczysz pliki które wybrałeś jako ikony. Je też należy skopiować do "ICONS" w UltraISO.


Następnie kliknij na "ENG" w "localsave". Tam będzie "ENG.LSC", "SF_9001" oraz "ST_9001"(lub 9002, 9003 - w zależności ile POI stworzyłeś). Wszystkie utworzone tam pliki skopiuj do "ENG" w UltraISO. Jeżeli wyskoczy okno kliknij "Tak"


Teraz powróć do głównego katalogu w UltraISO gdzie powinien znajdować się plik "cdrom.toc":


Należy otworzyć ten plik np programem VEDIT 6.1(plik znajduję się w C:\Data\Extracts ):


Zmień "Volume: CD_6317" na "Volume: CD_6318" i zapisz plik.
Nadpisz ten plik do tworzonego obrazu poprzez UltraISO nadpisując stary.
Teraz w UltraISO naciśnij PLIK i ZAPISZ JAKO. Wybierz nazwę "CD_6318.iso" i np zapisz na pulpicie.
Nagraj obraz na płytę DVD(dobrej jakości - aby czytnik w nawigacji mógł bez problemu odczytać) prędkością nie większą niż 4x.


Włóż nagraną płytę DVD do nawigacji. Wyskoczą informację. Wybierz "Kontynuuj" a następnie "Zapisz". Zacznie się zapisywanie danych które potrwa 40 minut.
Jak wszystko się załaduję należy wybrać POI. Jak zakończysz należy restartować nawigację używając jednocześnie klawiszy: "<" + ">" + "i".
Po restarcie, uruchom nawigację ponownie. Punkty POI powinny działać.
Skoda Amundsen
Punkty POI dla tej nawigacji mają rozszerzenie *.DB3 oraz zawierają szereg innych plików pomocniczych. W tym pliku znajdują się wszystkie(20 wybranych przez siebie) kategorie wraz z ikonami(ikony nie powinny przekraczać rozmiaru 34x39. Dozwolone formaty to GIF, JPG, BMP, PNG ).
[Pobierz punkty POI do Skoda Amundsen ]


Jak uruchomić punkty POI w nawigacji
Cały folder(po rozpakowaniu) z plikami należy przenieść na kartę SD do głównego katalogu.
Następnie w nawigacji należy nacisnąć MENU i wybrać USTAWIENIA [SETUP]. Teraz należy wybrać AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA [SOFTWARE UPDATE]. VW Punkty POI są automatycznie wykrywane i proces importowania zacznie się po wciśnięciu DALEJ [NEXT].

Jak konwertować POI z CSV na DB3 (tylko jeżeli pobierasz pliki z rozszerzeniem CSV)
Sposób 1).
Należy mieć aktywną usługę Skoda Connect, zalogować się do portalu i w zakładce "Moje specjalne cele" dodać plik POI. Obsługiwane formaty to: asc, csv, gpx, kml. Nadajemy nazwę kategorii i wybieramy ikonę POI (z zestawu ikon gotowych lub z pliku).

Sposób 2).
Najprostszy sposób to poprzez stronę VW(UWAGA!!!! Od Maja 2018r ten sposób nie działa ponieważ VW wyłączył go. Od teraz należy wgrywać POI poprzez Car-Net: https://www.volkswagen-car-net.com/portal/ ):
http://rollout.volkswagen.de/content/de/brand/de/navigation/discover-pro/poi-listen-sammlung.html

1). Pobieramy ikony wraz z POI do dowolnego katalogu na dysku komputera,
2). Wchodzimy na stronę podaną wyżej,
3). Klikamy na link:Neue POI-Sammlung erstellen,


4). Pojawia się okno


5). Należy wybrać zapisany na dysk plik CSV (A), wpisać nazwę kategorii (C), wybrać ikonę danej kategorii (D) i na końcu wybrać Jetzt laden (E)
Jeżeli chcemy aby nawigacja ostrzegała nas przed aktualnie wgrywanym punktem POI to należy zaznaczyć opcję (B).

6). Po dłuższej chwili(zależy od wielkości pliku) pojawi się nowe okno z wgraną kategorią


7). Jeżeli chcemy dodać więcej POI to klikamy na "Weitere POI-Kategorien einlesen" i powtarzamy to samo od kroku z punktu 4,
8). Jeżeli wgraliśmy już wszystkie POI to można pobrać plik: POI-Sammlung sichern -> Jetzt sichern -> Weiter. Punkty zostaną pobrane w pliku ZIP który należy rozpakować przed wgraniem do nawigacji.