>
>
>

Dodawanie POI inne kraje

mariomajma
2014/12/28 21:17:12   

Chciałem podać POI w BiH ale musiałem wpisać jako kraj Chorwację bo nie było BiH na liście

Opublikuj
Anuluj

Forum Nawigacji GPS
PoiPoint

POI_MODERATOR
2015/10/18 07:10:04   

Można dodawać w już w tych państwach.

Opublikuj
Anuluj

Temat zamknięty